BASINDA BİZ

Vemted Kurucu Üyeleri
VETERİNER EMBRİYO TEKNOLOJİ DERNEĞİ

Basın Haberleri

BASIN
Tüm Haberleri Gör

ÜYELERİMİZDEN YÜZ GÜLDÜREN EMBRİYO TRANSFER BAŞARISI

Embriyo Transferi Yapılan Düvelerden Yüksek Başarı

%90  gebelik  oranı yüz güldürdü

Derneğimizin değerli üyelerinden ve meslektaşımız  Sayın  Prof. Dr. Özen Banu ÖZDAŞ liderliğinde yürütülen “Düvelerde Embriyo transfer çalışması” yüz güldürücü sonuçlar verdi.  Doktora öğrencisi  Veteriner Hekim Hatice ŞENLİKCİ ile birlikte yürüttükleri çalışmada “Farklı antioksidan maddelerle modifiye edilmiş SOF medyumunda üretilen  sığır embriyolarının  transferinden diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında oldukça yüksek  gebelik sonuçlarını aldıklarını ifade eden Prof.Dr.Özen Banu ÖZDAŞ süreç hakkında  önemli açıklamalarda bulundu.

Transfer  edilebilir  kalitede embriyolara (blastosist, expanded blastosist ve hatching) %56,79 oranında ulaştıklarını, elde ettikleri  embriyoları ilk olarak Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi çiftliğinde barındırılan ve  tekrarlı suni tohumlama ile gebe kalmayan  ve östrus senkronizasyonu ile hazırladıkları  10 baş düveye naklettiklerini ve 28. günde  yaptıkları ultrason muayenesi  ile biri ikiz olmak üzere  5 gebelik (5/10)  saptadıklarını belirten ÖZDAŞ,   Aralık 2021 tarihinde yine aynı koşullardaki 10  baş taşıyıcı düveye geliştirdikleri başka bir teknikle  transfer gerçekleştirdiklerini, embriyo transferinden 40 gün sonra düvelere tekrar  gebelik muayenesi yaptıklarında bu defa  10 düveden dokuzunu  gebe olarak tespit ettiklerini  ve böylesine yüksek bir gebelik sonucunu  meslektaşları ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.  Prof.Dr. Özen Banu ÖZDAŞ, dünya çapında yürütülen diğer  çalışmalarda blastosist aşamasındaki embriyolara erişme oranlarının ortalama %20-30  oranında olduğunu,  in vitro üretilen  taze embriyoların transferinden elde edilen  gebelik oranlarının ortalama %25-40 arasında değiştiğini belirtirken, bireysel verim özellikleri  yüksek damızlıklardan elde edilen cinsiyeti belirlenmiş embriyoların, suni tohumlama ile gebe kalamayan taşıyıcı hayvanlara transfer edilerek buzağı elde edilmesinin , ülke hayvancılığında verimi artırmak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı resmi internet sayfasında bu çalışmayı yayınlayarak, çalışmada emeği geçen başta doktora öğrencisi Hatice ŞENLİKCİ, Prof. Dr. Özen Banu ÖZDAŞ’ ı ve ekipte yer alan hayvan bakıcısı Ömer TEMİZAY, Veteriner Fakültesi 5. Sınıf Öğrencisi Barış ERMANOĞLU, Laborant Ayşenur ÇAKIR, Doktora Öğrencisi Mamet ÇEŞMECİ, Dr. Ramazan ARICI, Doç. Dr. Asiye İzem SANDAL, Prof. Dr. Serhat ALKAN ve  Anabilim Dalı Başkanı  Prof. Dr. Kemal AK’ı kutlayarak  ve başarılarının devamını diledi.

Veteriner Embriyo Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu olarak  değerli üyelerimizin bu sevincini  içtenlikle paylaşarak gurur duyduğumuzu belirtirken,  yukarıda bahsi geçen  tüm çalışma yürütücülerini, üyelerimizi,  saygıdeğer hocalarımızı, katkı sunan tüm  araştırıcılarımızı ve tüm  çalışanları kutlar, başarılarının devamını dileriz.

VETERİNER EMBRİYO TEKNOLOJİ DERNEĞİ BASIN BİLDİRİSİ

Değerli Basın Mensupları,

Alanında bir ilk olan “VETERİNER EMBRİYO TEKNOLOJİ DERNEĞİNİN“ kurulduğunu Sizlerin nezdinde Ülkeme duyurmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

8 (sekiz) kurucu üye ile derneğimiz 17.06.2021 tarihinde kurulmuş, dün itibarıyla eksik hususlar giderilerek faaliyetine başlamıştır.

Kurucu üyelerimiz:

Prof.Dr.Yavuz Öztürkler (Başkan)

Prof.Dr.Murat Fındık

Prof.Dr.Ergun Akçay

Prof.Dr.Cihan Kaçar

Prof.Dr.Savaş Yıldız

Prof.Dr.Duygu Kaya

Doç.Dr.Semra Kaya

Dr.Necdet Cankat Lehimcioğlu

Derneğimizin kuruluş amaçlarını kısaca şöyle sıralayabiliriz.

Veteriner Hekimliği kapsamında hayvanlarda embriyo üretim teknolojisi ve transferi ile yardımcı üreme biyoteknolojileri alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet göstermek,

Veteriner Hekimliği kapsamında, Embriyo Transferi alanında çalışan bilim insanı, yardımcı teknik personel ve üyelerinin verimli çalışmalarını ve özlük haklarını korumaya yardımcı olmak

Üyeler arasında bilimsel, sosyal ve ekonomik dayanışmayı sağlamak,

Hayvansal üretimde döl verimini arttırmak, damızlık değeri yüksek elit sığır ırklarının embriyolarını transfer ederek hayvancılıkta verimi artırmak

Nesli tükenmekte olan yerel ve yabani hayvan ırklarımızın korunması ve çoğaltılması için embriyo transfer teknolojisinin etkin kullanılmasını sağlamak

Olumsuz etmenlere karşı bilimsel ve pratik koruyucu önlemleri bulmada bilimsel ve yasal çalışmalar yapmak ve ilgili alanda elde edilmiş ve edilecek verileri kamuya sözlü ve yazılı olarak iletmek.

Embriyo üretim teknolojisi ve transferi alanında çalışanların bilgilerini ve deneyimlerini arttırmak, özellikle dernek üyelerinin bilimsel, sosyal ve araştırma alanlarında ilerlemelerine katkı sunmak. Bunun için çeşitli kurs ve etkinlikler yapmak.

Hayvansal üretimle ve hayvansal biyoteknoloji ile ilgili ulusal ve uluslararası dernek, sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarla temas kurmak, işbirliği ve ortak bilimsel çalışmalar yapmak

Dernek üyelerinin mesleksel sorunlarını çözmede onlara yardımcı olmak, özellikle, genç veteriner hekimlerin ve veteriner hekim akademisyenlerin embriyo üretim teknolojisi ve transferi alanında yurt içinde ve dışında gereğince yetişmeleri için her bakımdan destek vermek

Derneğimizin kuruluş aşamasında gerçekleştirdiği faaliyetleri paylaşıyorum;

Web sitesi kurularak hayata geçirilmiştir: www.vemted.org

Embriyo transfer teknolojilerinde söz sahibi ülkeler ile vakit geçirilmeden teknik ve bilimsel ilişkiler kurulmuştur.

Uluslararası katılımlı ve ülkemizden de konunun uzmanı kişilerin iştirak ettiği “İneklerde Embriyo Transferi Başarısını etkileyen Faktörler” adlı bir webinar gerçekleştirilmiştir.

FAO yetkililerinin de katıldığı kardeş Azerbaycan’da Embriyo Teknolojisi nasıl geliştirilir” adlı bir toplantıya konuşmacı ve görüş bildirici olarak iştirak edilmiştir.

Uluslararası Embriyo Teknoloji Derneğine (IETS)  üye olunmuş ve partner dernek olma daveti alınmıştır. Görüşmeler devam etmektedir

Uluslararası Embriyo Teknoloji Derneği (IETS)’nin etkinlik faaliyetlerini yürüten FASS adlı organizasyondan Embriyo Transfer Teknolojileri ile ilgili ülkemizin Veteriner Hekimlerine sunulmak üzere webinar düzenlenmesi için teklif alınmış, tarih ve şekil yönünden planlama çalışması yapılmaktadır. Bu yıl içerisinde düzenlenmesi planlanmaktadır.

Deneğimiz, Kafkas Üniversitesi  ve Kars VHO ile işbirliği yaparak Veteriner Hekimler ve ilgili akademisyenlerimiz için  Tarım ve Orman Bakanlığından sertifikalandırılacak şekilde “Sığırlarda Embriyo Transfer Kursu” planlamıştır. Kursumuz Amerika Birleşik Devletlerinden tanınmış ve alanında yaklaşık 20 yıl tecrübeye sahip bir Embriyolog olan TransOva’nın uzmanlarından Dr.Carlos Garcia eğitimci olarak katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Derneğimizin kurulmasında emeği geçen maddi ve manevi olarak katkı sunan tüm hocalarıma ve meslektaşlarıma teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 16.09.2021

Prof.Dr.Yavuz ÖZTÜRKLER

Başkan

www.vemted.org

VEMTED Basın Bildirisi Videosu

Başa Dön